Bisiklet ön farlarının optik prensibi

- May 09, 2017 -

Kesit, tam yansımalı prizma olarak adlandırılan dikdörtgen üçgeninin izdüşümü prizmasıdır.


Dikdörtgen iki köşeli dikdörtgen üçgen ABC, tamamen yansıtıcı bir prizmanın bir enine kesitini temsil eder; iki dik açılı kenarı AB ve BC birbirlerine dikey yanlamasına üst üste iki prizma işaret eder.


Işık AB düzlemine dikey olarak yansıtılırsa, hava dalgasına cam enjeksiyonundan gelen ışıktan daha büyük bir giriş açısı (45 °) nedeniyle AC yüzeyine çekilen orijinal doğrultuda prizma enjekte edilir. , Işık AC düzleminde prizmadan çekim yapmak için BC yönünde tam yansıma gerçekleşecektir. Işık AC düzlemine dik ise ve prizma orijinal yöne enjekte edildikten sonra, AC, BC'deki toplam yansıma iki yüzey oluşur ve en sonunda olayın zıt yönü boyunca, AC düzleminden ters yönler Bisiklet arka lambaları gibi bu prensipteki birçok parçada hayatını ateşleyin, bu prensibi kullanın.